Blief


Blief® is het eerste keurmerk dat garant staat voor producten die bijdragen aan een mooier platteland door aanleg en beheer van natuur- en landschapselementen. Dit bevordert biodiversiteit: de diversiteit aan dieren, planten, micro-organismen en hun genetisch materiaal.

Blief® draagt bij aan de natuurontwikkeling op het agrarisch bedrijf en het behoud van diersoorten als vogels, vlinders en bijen en soortenbehoud van cultuurhistorische rassen.

Blief® heeft thema's voor de onderwerpen:

  • natuur- en landschapsbeheer
  • weide- en akkervogels
  • insecten en reptielen
  • kringlopen
  • maatschappij 

Betrouwbaar


Niet alleen de ontwikkeling en het beheer van Blief®, maar ook de controle en certificatie van het keurmerk worden uitgevoerd volgens Europese standaarden.

Blief® is van toepassing op de productgroepen:

  • rundvee
  • akkerbouw
  • vollegrondsgroente
  • bomen
  • fruit

Keurmerkhouders voldoen aan verplichte eisen van Blief® en behalen een verplicht aantal punten via diverse keuzemaatregelen.

Ontwikkeling


Blief® is ontwikkeld dankzij een samenwerking van boeren, onderzoekers en duurzaamheidsexperts. Initiatiefnemers zijn Rietgors (Stichting voor Agrarisch Natuurbeheer in de Hoekse Waard), CREM, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en SMK.

De ontwikkeling van het Blief® keurmerk werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Het voortraject is gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland