Procedure Blief certificering

Agrarische bedrijven kunnen hun producten laten certificeren voor Blief®. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren de controles uit op basis van de certificatieschema's.

Hoe werkt het?

SMK heeft met onafhankelijke certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten voor certificering van Blief®. Controle en certificering vinden plaats volgens Europese standaarden.

Procedure

Voor certificering moet een agrarisch bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen per productgroep staan in het Blief® certificatieschema en de Algemene eisen

Offerte

Vraag offertes aan bij één of meerdere certificatie instellingen die een licentie hebben met SMK. Deze certificatie-instellingen staan vermeld op de pagina  Blief®Certificatieschema's.

Opdracht

Geef op basis van de offerte(s) aan één van de certificatie instellingen de opdracht.

Dossier

De certificatie instelling verzoekt het Blief® dossier aan hen te overleggen. De certificatie instelling controleert het aangeleverde dossier en doet een audit op het bedrijf voor de aangegeven onderdelen van het certificatieschema.

Certificaat

Als de certificatie instelling vaststelt dat de producten voldoen aan de criteria, ontvangt de ondernemer het Blief® productcertificaat. Vervolgens is er elk jaar een herkeuring.

Wat kost het?

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe aanmelders en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht. De tarieven en afdrachten zijn variabel en afhankelijk van de productgroep.