Blief tarieven

  • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten.
  • De tarieven voor 2017 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015.