SMK Nieuws & Persberichten

Ineke Vlot vice president in EU Ecolabel bestuur (EUEB)

United Kingdom heeft Ineke Vlot – manager non-food bij SMK - voorgedragen als kandidaat EUEB vice president voor de opvolging van de scheidende Franse vice president Emilie Machefaux. Het Bestuur van het EU Ecolabel ging unaniem akkoord met deze kandidaatstelling en stelde Ineke per 15 april aan.

EUEB
EU Ecolabel criteria worden ontwikkeld op Europees niveau op basis van wetenschappelijk onderzoek en grondige consultatierondes binnen het zogenaamde Bestuur van het EU Ecolabel (The European Union Eco-labelling board, EUEB). Nationale overheden, industrie en handel, milieu- en consumentenorganisaties en de nationale bevoegde instanties (voor Nederland is dat SMK) hebben zitting in dit bestuur. De criteria worden vastgesteld in de vorm van een Commissiebeschikking na goedkeuring door de Europese Commissie en enkel als een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten er voor heeft gestemd.

Terug naar overzicht