SMK Nieuws & Persberichten

Papierfabrikant Parenco behaalt EU Ecolabel certificaat: “Het zit bij ons in de vezels”

Papierfabrikant Parenco levert uitsluitend papier met duurzaamheidskeurmerken: Blaue Engel, PEFC, FSC. En sinds kort ook met het EU Ecolabel certificaat. Het bedrijf is daarnaast gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem ISO 14001.
“We zijn een van de weinige Europese papierfabrikanten die standaard alle papierproducten levert met vier duurzaamheidskeurmerken”, zegt Marleen van den Berg, Director Sales & Marketing bij Parenco. “Onze klanten kunnen niet eens papier zònder die keurmerken bestellen. Dat doen we vanuit onze duurzaamheidsvisie, en we rekenen er geen euro meer voor.”

103 Jaar
Papierfabriek Parenco is gevestigd aan de Neder-Rijn bij Renkum. De papierindustrie in Renkum dateert al van 1598 toen de eerste papiermolen "De Bock" werd gebouwd. Sindsdien is Renkum het middelpunt van de Nederlandse papierindustrie. De huidige fabriek Parenco is gebouwd in 1912. De onderneming zet op jaarbasis ongeveer 140 miljoen euro om. Met ruim 200 medewerkers wordt per jaar 265.000 ton papier vervaardigd voor de productie van zogenoemd ‘SC-B papier’ voor hoofdzakelijk magazines en reclamefolders, gedrukt in heatset, coldset en diepdruk.

Marktvraag
“Het EU Ecolabel certificaat hebben we aangevraagd vanwege vraag uit de markt”, vervolgt Marleen van den Berg. “We produceren papier voor vooraanstaande drukkerijen in heel Europa die inschrijven op aanbestedingen van grote drukorders voor de Nederlandse, Duitse, Franse en Scandinavische markt. Duurzaamheidskwaliteit zoals wordt geborgd door het EU Ecolabel certificaat is daarbij vaak een voorwaarde om te kunnen leveren.”
Jan Wattenberg, Coördinator Energie- en Milieuzaken bij Parenco, zegt dat het bedrijf niet veel inspanningen hoefde te leveren om het certificaat te behalen. “Qua ‘chemie’ hadden we alles al op orde en in beeld gebracht voor het certificaat Blaue Engel. EU Ecolabel stelt nog extra eisen aan emissies en energie, maar ook dat vormde geen probleem, omdat we al heel duurzaam werken en onder meer in onze eigen warmte- en energiebehoefte voorzien.”

“In de vezels”
“Sinds 2009 produceert Parenco papier uitsluitend uit 100% gerecycled papier. Van de totale hoeveelheid oud papier in Nederland wordt door ons ongeveer 13% weer omgezet naar nieuw papier. Ons dochterbedrijf Reparco zamelt in en verwerkt jaarlijks zo’n 325.000 ton oud papier voor Parenco”, vervolgt Jan Wattenberg. “Je hoort het veel bedrijven zeggen tegenwoordig, maar duurzaamheid zit bij ons letterlijk en figuurlijk in de vezels. Niet alleen het recyclen is daar een voorbeeld van, ook onze afvalstromen benutten we maximaal. Bij de papierproductie ontstaan restproducten als ontinktingsslib, zuiveringsslib en plastics uit oud papier. Door de verbranding ervan in onze eigen biomassacentrale wekken we hiermee een groot deel van onze warmtebehoefte op. Die kunnen we via een stoomturbine ook weer omzetten in groene stroom voor een deel van onze elektriciteitsvraag.”

Van papier tot kalkzandsteen
Jan vervolgt: “Zelfs het afval uit de biomassacentrale vindt weer een bestemming. Dit zogenaamde papierkalk leveren we aan de bouwstoffenindustrie die dat verwerkt tot een vulstof voor kalkzandsteen. Per jaar leveren we zo’n 32.000 ton aan deze industrietak. We zijn nu een onderzoek gestart om te kijken of wij via CO2 terugwinning die vulstof zelf kunnen gaan produceren. Dat zou onze keten nog verder sluiten!”

Het EU Ecolabel certificaat hebben we aangevraagd vanwege vraag uit de markt
Terug naar overzicht