SMK Nieuws & Persberichten

EU Ecolabel criteria voor computers afgestemd op circulaire economie

EU Ecolabel criteria hebben steeds meer een link met de circulaire economie; er is in toenemende mate aandacht bij producten voor ontwerp, levensduur, repareerbaarheid en de inzet van gerecyclede grondstoffen. Zo moet bijvoorbeeld aan het einde van de levensduur van een product de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Ook de herziene EU Ecolabel criteria voor computers zijn op dit principe gebaseerd. Het gaat om duurzaamheidseisen aan personal computers, notebookcomputers en tabletcomputers.

Europees milieukeurmerk
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. EU Ecolabel richt zich op producten die in hun hele levenscyclus:

  • minder schadelijk zijn voor het milieu
  • bijdragen aan duurzame ontwikkeling
  • energie-efficiënt en duurzaam zijn
  • kunnen worden gerepareerd en geüpgraded
  • gemakkelijk zijn te ontmantelen
  • zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten

Informatie aanvraag
Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een competent body die verantwoordelijk is voor de implementatie van het keurmerk in het betreffende land; voor Nederland is dat SMK. Producenten en leveranciers kunnen zich voor een aanvraag voor EU Ecolabel certificering zich tot deze organisatie richten, of zich registreren via de EU Ecolabel website.

Terug naar overzicht