SMK Nieuws & Persberichten

BACK TO SCHOOL MET EU ECOLABEL PAPIER!

Milieucertificering, zoals het EU Ecolabel, beperkt nadelige effecten van papierconsumptie op de leefomgeving.

Per jaar wordt wereldwijd ongeveer 410 miljoen ton papier geproduceerd. De schatting is dat dit toeneemt tot 500 miljoen ton in 2020. Volgens het Worldwatch institute[1] is de pulp- en papierindustrie een van ’s werelds grootste vervuilers van lucht en water, omdat er veel milieuschadelijke stoffen worden uitgestoten tijdens productie. Voorbeelden daarvan zijn CO2, industrieel afvalwater, stikstofoxiden, zwavelhoudende stoffen, fosfor composieten en organische halogeenverbindingen. Het EU Ecolabel stelt eisen voor de duurzame productie van papier op de thema’s emissies naar het water en de lucht, energieverbruik, duurzaam bosbeheer, gevaarlijke chemische stoffen en afvalbeheer.

Papierconsumptie

Op scholen wordt veel papier geconsumeerd, vooral tijdens de back to school-maanden augustus en september, een periode waarin veel papierproducten worden gekocht voor het nieuwe schooljaar. Omdat steeds meer papierproducenten hun producten met een milieukeurmerk aanbieden, kunnen scholen, maar ook ouders en scholieren hun ‘papieren’ schoolspullen duurzaam inkopen. Zo is het kopen van EU Ecolabel gecertificeerde schriften en notitieblokken een eenvoudige manier om meer milieuvriendelijke papierproductie te stimuleren.

EU Ecolabel gecertificeerd

In Nederland zijn meerdere producenten van papierproducten gecertificeerd met het EU Ecolabel. Zo biedt Roto Smeets EU Ecolabel-reclamedrukwerk aan, hebben Crown van Gelder en Parenco gecertificeerd grafisch papier, en wordt tissue papier gemaakt door MTS Euro Products en WEPA .


[1] http://www.worldwatch.org/paper-production-levels-environmental-footprint-still-high

Terug naar overzicht