Transparant

Agrariërs met Blief® gaan volgens de gestelde eisen om met natuur- en landschapselementen. Dit doen zij voor een mooier platteland en voor het behoud van biodiversiteit. De eisen zijn opgesteld door experts in natuurbeheer en getest in de praktijk. Controle en certificering vinden plaats door onafhankelijke certificatie-instellingen volgens Europese standaarden.

Alle eisen zijn openbaar en informatie over het certificeringsproces is voor iedereen beschikbaar.