Voor afnemers

Agrarische bedrijven tonen interesse in het behalen van het keurmerk Blief®. Daarvoor moeten zij eerst de nodige inspanningen en investeringen doen op de thema’s natuurbeheer, kringlopen, weide- en akkervogels, insecten en reptielen en maatschappij. Op termijn publiceert Blief® hier een database met gecertificeerde Blief® producten.